กรมตำรวจนครบาลโตเกียว

กรมตำรวจนครบาลโตเกียว (ญี่ปุ่น: 警視庁 Keishichō; อังกฤษ: Tokyo Metropolitan Police Department) เป็นองค์กรตำรวจซึ่งรับผิดชอบมหานครโตเกียว ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1874 และมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำกับใหญ่ (Superintendent General) ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นโดยอนุมัติของนายกรัฐมนตรี

อาคารหลักของกรม

กรมตำรวจนครบาลโตเกียวมีข้าราชการตำรวจกว่า 43,000 คน ข้าราชการพลเรือนกว่า 2,800 คน และสถานีตำรวจ 102 แห่ง คิดเป็นข้าราชการ 1 คนต่อพลเมือง 290 คน นับเป็นองค์กรตำรวจนครบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อาคารหลักของกรมอยู่ในย่านคาซูมิงาเซกิกลางกรุงโตเกียว สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1980 เป็นตึกรูปลิ่มขนาดยักษ์สูง 18 ชั้น และมีหอสูงทรงกระบอกอยู่บนดาดฟ้า เป็นที่สะดุดตาจากถนนเบื้องล่าง และจัดเป็นจุดสังเกตที่เลื่องชื่อจุดหนึ่งของเมือง

การจัดองค์กรแก้ไข

กรมตำรวจนครบาลโตเกียวอยู่ในบังคับบัญชาของผู้กำกับใหญ่ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะโตเกียว (Tokyo Metropolitan Public Safety Commission)

กรมมีหน่วยงานในสังกัดดังนี้[1]

 • กองธุรการ (Administration Bureau)
 • กองบุคลากรและการฝึกหัด (Personnel and Training Bureau)
 • กองจราจร (Traffic Bureau)
 • กองกิจการตำรวจชุมชน (Community Police Affairs Bureau)
 • กองความมั่นคงสาธารณะ (Public Security Bureau)
 • กองสืบสวนคดีอาญา (Criminal Investigation Bureau)
 • กองความปลอดภัยชุมชน (Community Safety Bureau)
 • กองควบคุมองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime Control Bureau)

กรมยังมีวิทยาลัยของตน คือ วิทยาลัยกรมตำรวจนครบาล (Metropolitan Police Department Academy)

สำนักงานเขตแต่ละแห่งบังคับบัญชาสถานีตำรวจหลายแห่ง และสถานีตำรวจแต่ละแห่งแบ่งออกเป็นหน่วยงานดังต่อไปนี้[1]

 • ฝ่ายธุรการ (Administration Section)
 • ฝ่ายจราจร (Traffic Section)
 • ฝ่ายความมั่นคง (Security Section)
 • ฝ่ายกิจการตำรวจชุมชน (Community Police Affairs Section)
 • ฝ่ายสืบสวนคดีอาญา (Criminal Investigation Section)
 • ฝ่ายความปลอดภัยชุมชน (Community Safety Section)
 • ฝ่ายควบคุมองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime Control Section)

ยศและเครื่องหมายยศแก้ไข

 • ผู้กำกับใหญ่ (Superintendent-General) - 4 ดาวทอง
 • รองผู้กำกับใหญ่ (Deputy Superintendent-General) - 3 ดาวทอง 
 • ผู้ควบคุมผู้กำกับ (Superintendent Supervisor) - ตราทองประดับพวงมาลาทองพร้อมอินทรธนู 3 ดาวทอง
 • ผู้กำกับหัวหน้า (Chief Superintendent) - ตราทองประดับมาลาทองพร้อมอินทรธนู 2 ดาวทอง
 • ผู้กำกับอาวุโส (Senior Superintendent) -  ตราทองประดับพวงมาลาทองพร้อมอินทรธนู 1 ดาวทอง
 • ผู้กำกับ (Superintendent) - ตราเงินประดับพวงมาลาทองพร้อมอินทรธนู 3 ดาวทอง
 • สารวัตร (Inspector) - ตราเงินประดับพวงมาลาทองพร้อมอินทรธนู 2 ดาวทอง
 • ผู้ช่วยสารวัตร (Assistant Inspector) - ตราเงินประดับพวงมาลาทองพร้อมอินทรธนู 1 ดาวทอง
 • ผู้หมวด (Sergeant) - ตราเงินประดับพวงมาลาเงินพร้อมอินทรธนู 3 ดาวทอง
 • เจ้าพนักงานตำรวจอาวุโส (Senior Police Officer) - ตราเงินประดับพวงมาลาเงินพร้อมอินทรธนู 2 ดาวทอง
 • เจ้าพนักงานตำรวจ (Police Officer) - ตราเงินประดับพวงมาลาเงินพร้อมอินทรธนู 1 ดาวทอง

รูปแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "Metropolitan Police Department Organization Chart". Tokyo Metropolitan Police. Archived from the original on 2012-02-15. สืบค้นเมื่อ 2012-02-15.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข