กบต้นไม้สีเขียว

กบต้นไม้สีเขียว (อังกฤษ: Green tree frog) หมายถึงกบหรือปาด 3 ชนิด