ราชวงศ์เต็ยเซิน

(เปลี่ยนทางจาก กบฏเต็ยเซิน)

ชื่อของ เต็ยเซิน (เวียดนาม: Tây Sơn) ถูกใช้ใน ประวัติศาสตร์เวียดนาม ในยุคของกบฏชาวนาและความแตกแยกราชวงศ์สถาปนาระหว่างจุดสิ้นสุดของ ราชวงศ์เล ใน พ.ศ. 2313 และจุดเริ่มต้นของ ราชวงศ์เหงียน ใน พ.ศ. 2345. โดยที่มาของชื่อมาจากชื่อบ้านเกิดของผู้นำกบฏ

จักรวรรดิไดเวียด
อาณาจักร
2321–2345
เมืองหลวง กวีเญิน
(2321-2331)
การปกครอง ราชาธิปไตย
จักรพรรดิ
 -  2321-2331 จักรพรรดิท้าย ดึ๊ก
 -  2331-2335 จักรพรรดิกวาง จุง
 -  2335-2345 จักรพรรดิกั๋ญ ถิ่ญ
ประวัติศาสตร์
 -  เหงียน หญัก ตั้งตนเป็น จักรพรรดิท้าย ดึ๊ก 2321
 -  เหงียน เหวะ ตั้งตนเป็น จักรพรรดิกวาง จุง 2331
 -  เหงียน ฟุก อั๊ญ ตั้งตนเป็น จักรพรรดิซา ล็อง 2345
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  เวียดนาม
 จีน
 ลาว