กฎของเคียร์ชฮ็อฟ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

กฎของเคียร์ชฮ็อฟ หมายถึงกฎทางฟิสิกส์ที่ถูกคิดค้นโดยกุสทัฟ เคียร์ชฮ็อฟ อาจหมายถึง