เปิดเมนูหลัก

9

ตัวเลขธรรมชาติ
(เปลี่ยนทางจาก )

คำเติมนำหน้าแก้ไข

วิวัฒนาการแก้ไข

 

ภาษาอื่นแก้ไข

ความหมายและความเชื่อแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

เก้า เป็นจำนวนประกอบ ตัวหารแท้ของมันคือ 1 และ 3 เก้าเท่ากับ 3 คูณด้วย 3 ดังนั้น มันจึงเป็นจำนวนจัตุรัสตัวที่สาม

จำนวนในเลขฐานสิบจะหารด้วย 9 ลงตัว ก็ต่อเมื่อ หาผลบวกของเลขโดดทุกหลัก และทำซ้ำกับผลบวกที่ได้จนได้เท่ากับ 9 หรือกล่าวได้ว่า จำนวนจะหารด้วย 9 ลงตัว ก็ต่อเมื่อ ผลบวกของเลขโดดทุกหลัก หารด้วย 9 ลงตัว จำนวนอื่นๆที่มีคุณสมบัติแบบนี้เหมือนกันคือสาม ในเลขฐาน N, ตัวหารของ N − 1 ก็จะมีคุณสมบัตินี้เช่นเดียวกัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 ทัศนะ 8, 'ตัวเลข'กับชีวิตที่'ถูกบงการ' . "อาหารสมอง" โดย วรากรณ์ สามโกเศศ. กรุงเทพธุรกิจปีที่ 30 ฉบับที่ 10358: วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=9&oldid=8271800"